Hizmet Politikamız

OGİS Kimyevi Maddeler İthalat ve İhracat SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Hizmet Politikamız

1- Müşteri Mutluluğu Kurulduğu günden itibaren Şirketimiz müşteri mutluluğunu kendisine sürekli hedef olarak seçmiştir. Müşteri değer ve davranışlarındaki değişiklikleri her zaman sistematik olarak takip etmeli, müşterilerimizin şirketimizden ve hizmetlerimizden neler beklediğini belirlemeli ve bu beklentilerini koşulsuz yerine getirmeliyiz. Müşterilerimize sınırsız öncü ve kaliteli hizmet sunmak, müşterilerimizin güvenini kazanmak temel inancımız olmalıdır.

2- İnovasyon Toplam kalitemizi sürekli iyileştirmek amacıyla dünyadaki yeni ve ileri teknolojileri ve çalışma yöntemlerini sürekli takip etmeli ve bu kapsamdaki planlanan faaliyetleri ve pilot uygulamaları hayata geçirmeliyiz. Şirketimiz tüm proseslerinde öncelikli olarak kilit proseslerimizde bu ileri teknolojileri uygulamalıyız.

3- Sıfır Hata Müşterilerimize en doğru yöntemlerle ve "0" hata ile hizmet sunarak %100 müşteri memnuniyetinin sağlanması ana hedefimizdir. Uygulanan tüm proseslerimizde, özellikle kilit proseslerimizde oluşabilecek hataların tekrarlanmaması için gereken önlemleri sistematik yöntemlerle ( PUKO v.b ) kesinlikle almalıyız. Proseslerimizde oluşabilecek hataları önceden görerek hata yapma riskini minimum seviyeye indirecek yöntem ve uygulamaları geliştirmeliyiz.

4- Çalışan Gelişimi ve Mutluluğu Kuruluşumuzun temeli olan çalışanlarımıza huzurlu, düzenli, katılımcı, yapıcı bir ortamın yaratılması ve bunun sürekli geliştirilmesi yönetim anlayışımızdan ödün vermemeliyiz. Çalışanlarımızda, öncelik sahiplik duygusu ile birlikte inisiyatif kullanmayı, faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi düşünmeyi, sorumluluk almaya hazır ve işini seven başarılı bireyler olmayı sürekli teşvik etmeliyiz. Çalışanlarımız için ihtiyaç duyulan eğitim ve gelişim yöntemlerini tavizsiz uygularız.

5- Proceslerle ve Verilerle Yönetim Şirketimizin politika ve stratejileri kapsamında, iddialı hedeflerinde en iyi sürdürülebilir performansa ulaşmasını, ancak bu hedeflerle ilişkili tüm faaliyetleri anlaması, sistematik bir şekilde yönetmesi, ilgili tüm paydaşların görüşlerinin güvenilir bir biçimde sistemine katması ile mümkün görmektedir. Şirketimizin yöneticileri hedeflerin ilgili birimlere yayılımının sağlanmasından, günlük hedeflerle entegrasyonundan, hedeflere erişilmesi ve değerlendirilmesinden sorumludurlar.

6- Sürekli Öğrenim Şirketimizin tüm stratejilerinde ve proseslerinde "Kurumsal Öğrenme" anahtar konumdadır. Şirketimizin öğrenme metodlarını (eğitimcilik, kıyaslama, denetim ve değerlendirmelerdeki aktif rol alma, yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlere katılım, fuar ve teknik geziler, danışman desteği, ekip çalışmaları, eğitim) sürekli uygulamalı ve yayılımı sağlayarak iyileştirmelidir.Kurumsal öğrenmeye şirketimiz her zaman gereksinimlere uygun kaynak ayırmaktadır.

7- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketimiz kurumsal sosyal sorumluluk tanımını, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmak olarak belirlemiştir. Şirketimiz ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmayı, faaliyetlerinin dünyanın her yerinde çevreye verebileceğimiz zararı en aza indirgemeyi ve buna uygun davranma bilicindedir. Şirketimizin bu kapsamdaki uygulamalarında dört temel sorumluluğu önemsiyoruz.Bunlar; ekonomik, hukuki, etik ve sosyal hususlardır. Şirketimizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı; • Ekonomik; verimli ve karlı olmak, • Hukuki; kanunlara uymak, • Etik; kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak, • Sosyal; toplumsal sorunların çözümü için gönüllü katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır. Toplumun beklentilerine uyumlu faaliyetler yürüterek sorunlarına ilgi göstermeyi amaçlıyoruz. Şirketimiz toplumda yaratacağı mutluluğun, mutlu çalışanlarımıza daha mutlu müşterilerimize ve de daha mutlu hissedarlarımıza sebep olacağı inancındadır.

8- İletİşİm Toplam kalite kültürümüzün geliştirilmesinin, ancak etkin ve sağlıklı bir iletişim ortamı kurulması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Şirketimizde en son gelişmiş iletişim araçlarını kullanmalı ve bu araçların ilgili birimlere yayılımını sağlamalıyız.

9- Paydaşlar İçin Değer Yaratma Tedarikçilerimizle ve diğer işbirliği yaptığımız partnerlerimizle , toplam kalite rekabet avantajı, lojistik yönetimi vb. konularda karşılıklı değer yaratacak çalışmalar sürekli yaparız. Bu nedenle; iyileştirme öneri sistemleri v.b yöntemlerimizi işbirliklerimiz çerçevesinde onlarla paylaşırız.Uygun çalışma ortamlarında, yeni ürün, hizmet ve proseslerin geliştirilmesinde birlikte çalışırız.

10- Toplam Katılım Şirketimizin organizasyonel yapısı toplam kalitemizi ve tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayacak şekilde sürekli geliştirilmelidir. Bu kapsamda çalışanlarımızın bireysel ve ekip halinde işbirliğini arttırır yönde katılımlarını yetkilendirerek inisiyatif kullanmayı teşvik etmeliyiz. Liderlerimiz davranışları ile bu amacımızın yayılımını gerçekleştirerek katılımcı yönetime örnek ve önder olmalıdırlar.

11- Çevre Bilincini Geliştirme Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlanması ve uygulanmasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul ederiz. Daha iyi bir çevre için tüm liderlerimizin ve çalışanlarımızın gönüllü katkıda bulunması temel prensiptir.

12- Değişim Küresel Pazar ekonomisi gerçeği ile Pazar ve müşteri odaklı stratejiler geliştirmek, sürekli öğrenerek müşteriyi yönlendirmek, alternatif ve gelişmekte olan teknolojileri en iyi şekilde kullanarak değişen pazarlama ve rekabet anlayışına uyum sağlamak, kendi hizmetini rakipten önce demode ederek rekabet etmeden rekabet yaratmak, en büyük sermayesinin çalışan insan olduğu gerçeğini kavrayarak bilgi çağı toplumu şirket olmaktır.